Home> Onderwijs

Onderwijs

In drie jaar word je getraind om op alle terreinen krachtig te wandelen in bediening. Jaar 1 en 2 richten zich op de Bijbelse fundamenten en in het derde jaar volgt een specialisatie in kerk & bediening. Jaar 4 is het jaar waarbij je start in de praktijk en begeleid wordt door Frontrunners.

Leerjaar 1

De eerste leerjaren zijn opgebouwd uit 50 modules waarin Bijbelse fundamenten behandeld worden. We beginnen bij de basis met thema’s als bekering, identiteit en geloof, maar er zijn ook modules over je roeping, het opzetten van een krachtige kerk en bediening, leven in de zegen, logos en geestelijke groei.

Leerjaar 2

In het tweede jaar gaan we nog meer het diepe in met thema’s als discipelschap, de vijfvoudige bediening en de geestelijke wereld. Daarnaast word je uitgedaagd om te leren communiceren voor groepen en het Woord van God te delen op verschillende manieren, zoals powerpreaching, prediking, onderwijzen of presenteren.

Leerjaar 3

Het derde leerjaar is het specialisatiejaar waarin je in meerdere modules nog een extra verdiepingsslag maakt en tegelijkertijd veel praktijkervaring gaat opdoen door middel van stages. Je krijgt veel onderwijs over het opstarten en leiden van een kerk of bediening en je gaat aan de slag met het ontwikkelen van een concreet plan voor het starten van een nieuwe kerk of bediening.

Leerjaar 4

Na drie jaar onderwijs, training en coaching ben je nu klaar om een kerk of bediening te starten of te ondersteunen. Je komt nog verschillende momenten naar de Bijbelschool voor begeleiding, intervisie en op maat gemaakt aanvullend onderwijs. Zo kun je volledig toegerust uitgezonden worden en krachtig wandelen in de roeping die God op je leven heeft gelegd.

Inrichting van het onderwijs

De Revival & Ministry School is gebouwd op drie pijlers

Onderwijs

Opgedeeld in circa 50 modules

Karaktervorming

Door middel van coaching, karakterweken en uitdagende opdrachten

Praktijkervaring

Door middel van stages, outreach, projecten en missietrips

Het onderwijs is gebaseerd op leerdoelen en competenties die je nodig hebt om krachtig te kunnen wandelen in je roeping. Iedere module en iedere opdracht laat jou groeien in je leerdoelen en competenties en deze worden getoetst met een uitgewerkte examinering.

Jouw voortgang wordt nauwkeurig bijgehouden in een groei-index. Zo kunnen we met de begeleiding en coaching zien waar je nog in mag groeien en welke onderdelen je al goed eigen hebt gemaakt. Zo weet je zeker dat je aan het eind van de opleiding met de juiste kennis en bagage aan de slag kunt!

In de professionele online leeromgeving vind je eenvoudig je voortgang, opdrachten en leerdoelen terug zodat je vanaf een centraal platform kunt bouwen aan het wandelen in je roeping.

Karaktervorming en praktijk

Het onderwijs is een belangrijk onderdeel in de school, maar dat kan niet zonder karaktervorming en praktijk. Dit is cruciaal om met je karakter aan de slag te gaan en eventuele obstakels aan te pakken voordat je er tegenaan loopt in je rol in een kerk of bediening.

Daarnaast is training in de praktijk zo belangrijk omdat je door middel van stages, outreach en missietrips leert om het onderwijs toe te passen en te proeven van het reilen en zeilen van een kerk of bediening.

Zelfstudie en werkstukken

De lesstof tot je nemen is één, maar dit omzetten naar het begrijpen van de Bijbelse betekenis van een thema is een tweede. Door middel van zelfstudie en werkstukken ga je de lesstof eigen maken.

Projecten

Door verschillende projectvormen word je uitgedaagd om te leren en groeien. Je gaat bijvoorbeeld een cursus geven, diensten van kerken bezoeken en in je gemeente aan de slag.

Presentaties

Onderzoek zelf wat God zegt over geloof, leer dat in een structuur te plaatsen en vertel anderen vervolgens wat jij hebt ontdekt.

Q&A’s

Leer goede vragen te stellen en te beantwoorden. Zo leer je dieper in het Woord te duiken en krijg je een dieper begrip van Gods wijsheid.

Apologetiek

Je krijgt een stelling en die moet jij vervolgens verdedigen voor de klas. Hierdoor leer je je de doctrine zo eigen te maken dat je er sterk in kan blijven staan.

Outreach

In de Frontrunners Revival & Ministry School ga je de straat op om met mensen te bidden. Je leert praktisch om zieken te genezen, demonen uit te drijven en te profeteren. Het leertraject is erop gericht een generatie te trainen waar het normaal is om de kracht van God dagelijks te zien.

Missiereizen

Ga tijdens de missiereizen praktisch aan de slag met competenties als flexibiliteit, presenteren, preken op straat, zieken genezen en organiseren.

Onderwijsmethodes

Het onderwijs binnen de Revival & Ministry School wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges en interactieve leermethodes. Wij geloven dat interactief leren je activeert in je gaven en roeping en het in de praktijk brengen van het onderwijs helpt je bij het bouwen van je geloof en geestelijke kracht. Hiernaast vind je een opsomming van de interactieve leermethodes

Meer informatie?

Ben jij geïnteresseerd in het volgen van de Revival & Ministry School? Vraag dan de digitale brochure aan voor meer informatie of meld je aan voor een informatieavond!