Home> Opleidingstraject

Onderwijs

In drie jaar word je getraind om op alle terreinen krachtig te wandelen in bediening. Jaar 1 en 2 richten zich op de Bijbelse fundamenten en in het derde jaar volgt een specialisatie in kerk & bediening. Jaar 4 is het jaar waarbij je start in de praktijk en begeleid wordt door Frontrunners.

Leerjaar 1

Het eerste jaar is gericht om een sterke basis te leggen voor het vervullen van je roeping. Je krijgt les over karaktervorming, roeping en bestemming, voorspoed, genezing en gebed. Ook word je uitgedaagd in de praktijk en doe je projecten waarin je steeds meer inzicht krijgt in hoe een bediening of kerk gebouwd is en je gaat op missietrip

Leerjaar 2

Het tweedejaars is gericht om te groeien in leiderschap. Je krijgt les over het starten van een kerk of bediening, ondernemerschap, leiderschapsstijlen, krachtige kerk en homiletiek en word in de praktijk uitgedaagd om in leiderschap te functioneren. Ook zijn er nieuwe projecten waarin je uitgedaagd wordt om vanuit je bediening gave te functioneren en je gaat op missietrip.

Leerjaar 3

Het derde leerjaar is gericht op de activatie van je roeping. Je wordt voorbereid om je bediening of kerk te starten of juist een ondersteunende rol op te pakken. In het derde jaar heb je de combinatie van lessen ontvangen waarin je dieper ingaat om op leiderschap thema en zal je in de school verantwoordelijkheid krijgen om je te trainen in leiderschap. Je gaat op missiereis en ga je op stage om in de praktijk handen en voeten te geven aan je bediening. We leren je om je roeping te gaan ver vullen.

Leerjaar 4

In het vierde leerjaar ben je klaar om te gaan starten in je bediening. De revival & ministry school is een thuisbasis waar de studenten die gestart zijn terug kunnen komen voor raad en advies of aanvullend onderwijs om je te ondersteunen in je bediening of kerk.

Inrichting van het onderwijs

De Revival & Ministry School is gebouwd op drie pijlers

Onderwijs

Opgedeeld in circa 50 modules

Karaktervorming

Door middel van coaching, karakterweken en uitdagende opdrachten

Praktijkervaring

Door middel van stages, outreach, projecten en missietrips

Het onderwijs is gebaseerd op leerdoelen en competenties die je nodig hebt om krachtig te kunnen wandelen in je roeping. Iedere module en iedere opdracht laat jou groeien in je leerdoelen en competenties en deze worden getoetst met een uitgewerkte examinering.

Jouw voortgang wordt nauwkeurig bijgehouden in een groei-index. Zo kunnen we met de begeleiding en coaching zien waar je nog in mag groeien en welke onderdelen je al goed eigen hebt gemaakt. Zo weet je zeker dat je aan het eind van de opleiding met de juiste kennis en bagage aan de slag kunt!

In de professionele online leeromgeving vind je eenvoudig je voortgang, opdrachten en leerdoelen terug zodat je vanaf een centraal platform kunt bouwen aan het wandelen in je roeping.

Karaktervorming en praktijk

Het onderwijs is een belangrijk onderdeel in de school, maar dat kan niet zonder karaktervorming en praktijk. Dit is cruciaal om met je karakter aan de slag te gaan en eventuele obstakels aan te pakken voordat je er tegenaan loopt in je rol in een kerk of bediening.

Daarnaast is training in de praktijk zo belangrijk omdat je door middel van stages, outreach en missietrips leert om het onderwijs toe te passen en te proeven van het reilen en zeilen van een kerk of bediening.

Zelfstudie en werkstukken

De lesstof tot je nemen is één, maar dit omzetten naar het begrijpen van de Bijbelse betekenis van een thema is een tweede. Door middel van zelfstudie en werkstukken ga je de lesstof eigen maken.

Projecten

Door verschillende projectvormen word je uitgedaagd om te leren en groeien. Je gaat bijvoorbeeld een cursus geven, diensten van kerken bezoeken en in je gemeente aan de slag.

Presentaties

Onderzoek zelf wat God zegt over geloof, leer dat in een structuur te plaatsen en vertel anderen vervolgens wat jij hebt ontdekt.

Q&A’s

Leer goede vragen te stellen en te beantwoorden. Zo leer je dieper in het Woord te duiken en krijg je een dieper begrip van Gods wijsheid.

Apologetiek

Je krijgt een stelling en die moet jij vervolgens verdedigen voor de klas. Hierdoor leer je je de doctrine zo eigen te maken dat je er sterk in kan blijven staan.

Outreach

In de Frontrunners Revival & Ministry School ga je de straat op om met mensen te bidden. Je leert praktisch om zieken te genezen, demonen uit te drijven en te profeteren. Het leertraject is erop gericht een generatie te trainen waar het normaal is om de kracht van God dagelijks te zien.

Missiereizen

Ga tijdens de missiereizen praktisch aan de slag met competenties als flexibiliteit, presenteren, preken op straat, zieken genezen en organiseren.

Onderwijsmethodes

Het onderwijs binnen de Revival & Ministry School wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges en interactieve leermethodes. Wij geloven dat interactief leren je activeert in je gaven en roeping en het in de praktijk brengen van het onderwijs helpt je bij het bouwen van je geloof en geestelijke kracht. Hiernaast vind je een opsomming van de interactieve leermethodes

Meer informatie?

Ben jij geïnteresseerd in het volgen van de Revival & Ministry School? Vraag dan de digitale brochure aan voor meer informatie of meld je aan voor een informatieavond!