Opleidingstraject

Jaar 1 & 2
Training for the called

Competenties:

Commitment

Overgave

Betrouwbaar

Gedreven

Leergierig

Leesvaardigheid

Samenwerken

Verantwoordelijkheid

Individueel leiderschap

Onderwijs / Interactie / Praktijk

Het vinden & volgen van je Roeping

In het eerste en tweede jaar van de Bijbelschool wordt er een fundament gelegd. Op een krachtige en grondige manier gaan we door de fundamenten heen. Op alle gebied zal je worden uitgedaagd en verfrist. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat het heel aantrekkelijk zal gaan zijn om de modules van de Bijbelschool te doorlopen, juist omdat we niet alleen maar onderwijs geven, maar jij zelf ook verschillende opdrachten, outreaches, projecten en O&A lessen gaat doen en presentaties gaat maken.

In het tweede jaar ontvang je daarnaast een uniek concept, namelijk het ‘Frontrunners Ministry Model’, waarmee je op een gezonde en solide manier je bediening kan gaan opbouwen. Wij geloven dat dit concept ervoor gaat zorgen dat jouw organisatie succesvol zal zijn en klaar gemaakt wordt om de grote oogst binnen te halen.

 Curriculum jaar 1 & 2

Het eerste en tweede leerjaar bestaat uit modules die jou gaan helpen om een frontrunner te zijn. Je krijgt les over je identiteit in Christus, de Heilige Geest, karaktervorming, genezing, autoriteit, voorziening en voorspoed, overwinning, de waterdoop, gebed en nog veel meer.

 

Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat Hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus”

2 Timotheüs 1:9

Jaar 3

Training for the uncompromised 

Competenties:

Visie

Conceptueel denken

Spreekvaardigheid

Overtuigend

Doorzettingsvermogen

Durf

Onderwijs / stage / Praktijk 

Het vervullen van je roeping

Het derde jaar ligt de focus op het vervullen van het plan van God op je leven. Je zal diversen keren worden uitgedaagd om je getrainde skills in de praktijk te gaan brengen. Je gaat op missietrips, op stage en je krijgt les op basis van jouw persoonlijke ontwikkeling binnen de diverse projecten, stages en missietrips. Op deze manier bieden we jou ‘custom made’ onderwijs, relevant voor het vervullen van jouw roeping.

 Curriculum jaar 3 

 Het derde jaar heeft 10 modules die gericht zijn op het jou voorbereiden op je stages en missietrips. Je krijgt les over leiderschap, voorspoed, geloof, een krachtige kerk, Gods Generals, bidden en vasten, communicatie, marketing en nog veel meer. Dit schooljaar is inspirerend en vernieuwend en gaat heel bijzonder worden. 

Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn”.

1 Korintiërs 15:58

KERK / BEDIENING / LEIDERSCHAP 

Het zenden van discipelen in de wereld

 In dit laatste jaar start je een kerk, bediening, of ga je een maatschappelijke functie bekleden. Het kan ook zijn dat dit proces al eerder tijdens het leertraject van de grond is gekomen. Een individuele begeleiding passend bij jouw werk- en levenservaring staat hierbij voor ons centraal. Je wordt na drie jaar intensive en doelgerichte training uitgezonden om alles wat je geleerd hebt in de praktijk vorm te geven. 

Curriculum jaar 4

Je zal nog één dag in de week naar school komen voor begeleiding, intervisie en op maat gemaakt, aanvullend onderwijs. Dit zal jou ondersteunen in het proces van het opzetten van jouw eigen kerk, bediening of bedrijf. De andere dagen besteed je je aandacht aan jouw eigen project. Naast het zorgen voor de juiste begeleiding tijdens de vierjarige fulltime Bijbelschool, is het ook ons doel om een community op te gaan bouwen waar alle studenten, nadat zij hun bediening gestart zijn, op terug kunnen blijven vallen met hun vragen en voor inspiratie en motivatie. Hierdoor kunnen ze blijven rennen in de roeping die zij op hun leven ervaren.

“Want de Heer heeft ons het volgende opgedragen: “Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan de uiteinden van de aarde”.

Handelingen 13:46

Jaar 4
Startjaar

Competenties:

Zelfredzaamheid

Integer

Toegankelijk

Aansturen

Teamleiderschap

Delegeren

MELD JE AAN VOOR DE FRONTRUNNERS FULLTIME REVIVAL & MINISTRY SCHOOL

De eerste stap van het aanmeldproces is om je te registreren voor de informatieavond van onze Fulltime Bijbelschool. Dit zal in werkendam plaatsvinden. De aankomende informatieavonden zullen hier ook te zien zijn. Wil je meer informatie? Dat kan ook! Vul je gegevens in en klik op de knop ‘versturen’.

WIL JIJ ALLES WETEN OVER DE FULLTIME BIJBELSCHOOL?

Ontvang de brochure

Naam